Järvenpää pyöräilykaupunki

Järvenpään Vihreät

Järvenpään fillarikerho on ansiokkaasti ajanut parempaa pyöräilykulttuuria Järvenpäähän. Torstaina 23.5.2019 kaupunkikehityslautakunta ottaa kantaa fillarikerhon oikaisuvaatimukseen Puurtajankadun katusuunnitelmaan. Pyöräteiden jatkeet ajoradan yli (suojatiet) olisi sen mukaan rakennettava siten ettei niissä olisi reunakiviä. Kuulostaa omituiselta ettei näin rakenneta jo lähtökohtaisesti…

Vastauksessaan kaupunkikehitys sanoo huomioivansa Puurtajankadun pyöräilyreittinä ja suunnitelmat tehdään näiden mukaan. Päätösesityksessä kuitenkin esitetään oikaisuvaatimuksen hylkäystä? No, torstaina kuulemme tarkemmin mistä on kysymys. Mielestäni tämä ei ole kustannuskysymys, ja on vaikea ymmärtää miksi sitä ei vain suoraan oikaista suunnitelmaan?

Lyhyen googletuksen jälkeen, sain vähän raapaistua pintaa missä tässä oikein kysymys. Ilmeisesti on myös perinteisen muutosvastustuksen lisäksi huoli näkövammaisten turvallisuudesta. Reunakivi kertoo näkövammaiselle missä ajorata alkaa. Tämä ongelmahan ratkeaa hyvin yksinkertaisesti tekemällä tunnistus raidan reunaan. Näitä käytetään mm. juna-asemien laitureilla, kertomassa näkövammaiselle turvallisen odotusalueen rajan.

Espoo näyttää mallia

Espoossa alettiin tosissaan kehittämään pyöräilyreittejä 2016, kun reunakivettömiä pyörätie ratkaisuja kokeiltiin. Pyöräilyä edistettiin motivoidusti ja suunnitellusti. Kaupunkifillari kirjoitti ko. vuodesta ansiokkaan blogin, johon toivoisin Järvenpään virkamiesten tutustuvan paremmin.

Edellä mainitussa blogissa on mukana suojatiemalli, joka huomioi koko kevyen liikenteen, myös näkövammaiset ja pyörätuolilla liikkuvat. Korkeat reunakivet ovat ongelma myös rollaattoreilla liikkuville ihmisille… Ratkaisuja siis löytyy jo valmiina, meidän ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen ja teettää tutkimuksia tai selvityksiä.

Korotettu pyörätien jatke vähentää 42% lasten risteys-onnettomuuksista

Näitä me tarvittaisiin varsinkin lasten koulureittien turvaamiseksi. Mikäli kouluverkko jossain kohtaa muuttuu vielä isojen kouluyksiköiden suuntaan, niin se tarkoittaa myös lasten koulureittien pidentymistä ja valitettavasti myös riski onnettomuuksille lisääntyy. Tätä riskiä voidaan siis tutkitusti laskea korotetuilla pyörätien jatkeilla. Liikennesuunnittelussa usein puhutaan turvallisuudesta, mutta toimenpiteet eivät tunnu etenevän, koska rahoitusta ei aina saada järjestymään.

Olen aikaisemminkin kysynyt miksi ennakkoasenteet ja säästöt menevät ihmishenkien edelle? En haluaisi ajatella, että maksajan oma taloudellinen turvallisuus on tärkeämpää kuin toisen ihmisen henki… Taustalla saattaa kuitenkin olla näennäisesti vähäinen asia, joka voidaan hoitaa liikennemerkeillä ja näin saadaan vastuu siirrettyä teiden käyttäjille. Toisaalta, vastuu kyllä ensisijaisesti onkin teiden käyttäjillä. Omassa lapsuudessa minua ja muitakin opetettiin televisiota myöden, katso vasemmalle, oikealle ja vielä vasemmalle ennen suojatielle astumista. Kukaan ei silloin puhunut, että sinulla on oikeus mennä suojatielle ennen autoa ja, että autolla on väistämisvelvollisuus.

Ihanne yhteiskunnassa, minkä lähelle Järvenpään on mahdollista päästä, kaikki tuntevat vastuunsa ja väistämisvelvollisuutensa. Hyvä olisi myös muistaa, että kun luopuu omasta etuajo-oikeudestaan, niin se täytyy tehdä varmasti turvallisesti, siten että kaikki varmasti tietävät tilanteen muuttuneen. Viikottain näen varttuneen ihmisen näyttävän autolle, että mene vain ensin huomioimatta, että takana onkin jalankulkija jo astumassa auton alle…

Sujuva liikenne on yhteispeliä

Kaikki kiire pitäisi jättää pois risteys- ja suojatiealueilla. Yhteispelillä ja liikennesääntöjen mukaan toimimalla säästytään monilta onnettomuuksilta. Kaupungin tehtävä on tukea tätä kehitystä liikennekulttuurissa ja rakentaa parhaimpia mahdollisia ratkaisuja pyöräteiden jatkeille, ja risteysalueille.

Itse olen torstaina puolustamassa korottomia pyöräteiden jatkeita Puurtajankadulle. Toivon myös valmisteluun sellaista asennetta, jolla saadaan turvallisia ratkaisuja tulevaisuudessa ilman oikaisuvaatimuksia.

“Run to the hills – Vitamin String Quartet”