Taksien kilpailusta

Taksi

Kilpailuvirasto (kkv) teki viime syksynä kyselyn tuhansille taksiyrittäjille ja lisäksi sai palautetta suoraan monilta yrittäjiltä. Lisää täällä. Ongelmia on siis noussut, no kukapa niitä ei näin suuressa muutoksessa odottanutkaan, ja nyt niitä aletaan nostamaan pöydälle sekä karsimaan laittomia menettelytapoja. Hyvä kkv, tälläistä toimintaa tarvitaan myös muille aloille!

Miksi sitten taksiala on kartellimaineessa? Syyt löytyy historiasta. Aikoinaan, kun henkilökuljetusta alettiin suomessa harjoittaa ammattimaisesti, niin se oli jokainen omasta puolestaan, eikä kaikki tosiaan olleet toistensa kavereita. Toiminta oli villiä, ja kukaan ei sitä valvonut. Toisten kyytejä varastettiin, puuhattiin vaikka mitä lain rajamailla, mahdollisesti se välillä ylitettiinkin. 

Poliisi hukkui valituksiin ja ilmoituksiin asiakkailta sekä yrittäjien toisista yrittäjistä tekemiin ilmoituksiin. Lopulta poliisi ehdotti taksiyrittäjille: Tehkää joku yhdistys, jonka kanssa voimme asioida, ilman että joudumme yksitellen käsittelemään jokaista tapausta. Näin syntyi Suomen Taksiliitoksi lopulta kehittynyt yhdistys.

Tämän jälkeen alkoi pelisääntöjen rakentaminen. Sääntöjen, joiden mukaisesti taksiliikennettä tulee hoitaa suomessa. Suuren laman aikana joutui vapaa markkinamalli koetukselle. Takseja oli mm. Helsingissä noin kolminkertainen määrä kysynnän tarpeisiin. Muilla aloilla markkinat huolehtivat itse konkurssien kautta vähennyksen. Taksi-alalla se kuitenkin toimiikin hieman eri tavalla. Oli helppoa jättää kaikkia tuloja ilmoittamatta ja tehdä rikollista kauppaa prostituution välityksen ja päihteiden avulla. Tämä oli kestämätöntä niille rehellisille yrittäjille, jotka halusivat tehdä työtä ammattimaisesti ja velvoitteet hoitaen. Näin taas syntyi alan sääntely.

Sääntely tarkoitti ajo-vuorovelvoitteita, määräsääntelyä ja hintasääntelyä. Taksiyrittäjät suostuivat valtion määräämään hintaan olemaan töissä myös kannattamattomina aikoina ja vastineeksi yritysten määrää pidettiin kysynnän tasolla. Järjestelmä palveli hyvin viime vuoteen asti. Toki siinä oli paljon korjattavaa, mutta virkakoneisto ei ollut kiinnostunut enää vuosiin sitä korjaamaan, koska halusivat vapauttaa koko alan.

Taksiyrittäjät ovat viime heinäkuuhun asti eläneet suljetussa valtion hallinnoimassa kartellissa. Vuosia on monet yrittäneet porsaanreikien, pimeiden taksien ja pikkubussien kautta laajentaa tai kilpailla suljetulla markkinalla. Näitä yrittelijäitä kuljettajia taas taksiyhdistykset ja -yrittäjät ovat jahdanneet usein apunaan poliisi. Heinäkuun 1 päivä 2018 kaikki kääntyi 180 astetta. Se mihin taksit olivat vuosikymmenten aikana tottuneet, olikin nyt laitonta. 

Osalle yrittäjistä muutos oli odotettu ja helppo. Liiketoimintasuunnitelmat muuttuivat, kalustoa otettiin lisää käyttöön ja uusia välityspalveluita tuli markkinoille. Valitettavasti osa taas edelleen ajattelee suojelevansa omiaan edunvalvonnallisin keinoin. Yksi näistä on välitysten ja yhdistysten sulkeminen uusilta yrittäjiltä. Nämä konservatiiviset voimat ovat enimmäkseen kohta eläkkeellä jääviä yrittäjiä, jotka vielä haluavat tehdä viimeisen “palveluksen” tuleville. 

Kkv nostaa esiin hintakilpailun yhtenä isona asiana, ihmetellen miksei hinnat ole laskeneet. Yksi syy on, ettei hinta ole tärkein kriteeri taksia valittaessa. Tällä hetkellä asiakkaita arveluttaa mennä tuntemattoman yhtiön taksin kyytiin. Luotettavuus, saatavuus ja laatu menevät usein hinnan edelle. Kysynnän ja tarjonnan laki nostaa taksimatkan hintaa isoilla tunnetuilla taksinvälitysyhtiöillä ja laskee hintoja uusilla markkinaosuuksia hakevilta yhtiöiltä.

Helsingissä markkinat toimivat tällä hetkellä loistavasti, eikä enää pitäisi katsoa taksimatkojen hintaa isojen toimijoiden hinnastoista. Hinta vertailupalvelut kuten taksiopas.fi ovat oikea tapa markkinoiden seuraamiseen. Liikenneministeriö perusti NAP palvelun, josta viranomaiset voisivat suoraan tuottaa reaaliaikaista tietoa eri yhtiöiden hinnoista. Sehän oli yksi perustelu palvelun perustamiselle.

Uskon, että perinteiset välityskeskukset avaavat pikku hiljaa ovia myös uusille yrittäjille. Vanhat kiintiöt muodustuu nyt välityksessä olevien autojen lukumäärän rajoittamiseen. Ongelmaksi muodostuukin nyt se ikuinen kartellihaamu. Koska suurimpien välitysyhtiöiden omistus on asiakkailla (taksiyrittäjillä), niin on vaarana, että vapautuvia paikkoja annetaankin vain laajentumista hakeville osakkaille tai jo välityksessä oleville yrittäjille. Markkinat on myös syntymässä niin kutsuttujen palvelusopimusten myynnille, joka voi avata oven välitykseen uudelle yrittäjälle. Tämä olisi tärkeätä sallia laajasti, koska se mahdollistaa monille uudistuksen vastustajalle poistumisen alalta ja motivoituneen yrittäjän pääsyn välitykseen.

Edelleen Helsingissä tämäkään ei ole ongelma, sillä mm Kovanen, Fixutaksi, Kajon ja Menevä ovat jo nousseet tunnetuiksi yhtiöiksi. Näissä yhtiöissä myös etsitään uusia yrittäjiä välitykseen.

Miten onkaan muun suomen laita? Syrjäseuduilla on päivystykset loppuneet, ja ei pelkästään syrjäseuduilla vaan jo Helsingin seudun reunoilla tarjonta loppunut tiettyinä kellon aikoina. Kilpailua ja tarjontaa ei synny, ellei yritystoiminnalle ole edellytyksiä. Valitettavasti kysyntää ei ole riittävästi kaikkina aikoina joka paikassa. Kunnat ja kaupungit voivat halutessaan ostaa päivystyspalveluita taksiyrittäjiltä, mutta ovat toistaiseksi tyytyneet valittamaan tilanteesta ja odottavat, että valtio määrää yrittäjät tekemään ilmaista työtä, kuten ennenkin.

Määräävä markkina-asema voi syntyä pienellä paikkakunnalla helposti, ja silloin ei enää voida sulkea uusia yrittäjiä ulkopuolelle. Samoin keskusten vastuiden siirrot yrittäjille voivat olla kohtuuttomia, kuten olemme saaneet lukea kela-kuljetusten järjestämisistä.

Nämä kaikki ongelmat nostettiin esille valmistelussa, virkamiehet eivät niihin uskoneet ja poliitikoilla oli markkinoiden paine tehdä muutoksia. Miten meni lopulta? Isoissa kaupungeissa markkinat toimii, muualla ei. Kilpailutuksissa tulisi myös huolehtia, ettei kilpailutusta voita alihinnoitteleva yhtiö. Tulevalla hallituksella on vastuu korjaustoimenpiteistä. Yksi vaihtoehto olisi Alankomaiden tapainen yhteistyöelin, jossa on markkinatoimijoita, tuottajia ja virkamiehiä (mielellään kuljetusalan tuntevia), ratkaisemaan ongelmia.

 

In Flames I, the Mask albumia kuunnellen kirjoitettu